Studie och yrkesvägledare, SYV

Monica Annersten

Studie-och yrkesvägledningen i grundskolan syftar till att ge stöd och förberedelse inför val av fortsatta studier /val av yrke. Störst fokus ligger på år 7 – 9 och valet till gymnasieskolan.

Genom vägledningssamtal och information ska eleverna få kunskap och ökad självmedvetenhet för att kunna göra väl underbyggda val.
I årskurs 9 erbjuds eleverna individuella vägledningssamtal för att samtala kring intressen/styrkor olika alternativ och möjligheter /begränsningar. Detta som en hjälp i processen att kunna fatta ett väl genomtänkt beslut.

Kontakt:

mejl: monica.annersten@uppsala.se 

telefonnummer: 072 - 452 99 01

Här är mitt schema. Ibland byter jag dag om det gynnar verksamheten.

 

Måndag jämn vecka: Stavby skola 7.45 - 16.15

Fredag jämn vecka: Tuna skola 7.45 - 11.45

Måndag ojämn vecka: Gåvsta skola 7.45 - 16.15

Onsdag ojämn vecka: Tuna skola 7.45 - 11.45

Info:

Studie- och yrkesvägledningsplan .docx (DOCX, 13 KB)

läsårsplanering Syv-17.docx (DOCX, 13 KB)

 

 

4 oktober 2017